Przydatne strony powiązane z tematyką św. Maksymilina Kolbe

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
 

klasztor Franciszkanów i Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach. Centrum św. Maksymiliana znajduje się na terenie byłego podobozu Aussenkomando Harmense i Komando Fischerei.

 

www.kolbe.pl 

strona zawierajaca sporo ciekawych informacji na temat postaci św. Maksymiliana

 

www.rokkolbianski.pl

strona dotycząca obchodów Roku Kolbiańskiego prowadzona przez ojców franciszkanów

 

Miesięcznik "Nasza Arka", numer 8 poświęcony w całości świętemu Maksymilianowi

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
 

klasztor Franciszkanów i Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach. Centrum św. Maksymiliana znajduje się na terenie byłego podobozu Aussenkomando Harmense i Komando Fischerei.

 

www.kolbe.pl 

strona zawierajaca sporo ciekawych informacji na temat postaci św. Maksymiliana

 

www.rokkolbianski.pl

strona dotycząca obchodów Roku Kolbiańskiego prowadzona przez ojców franciszkanów

 

Miesięcznik "Nasza Arka", numer 8 poświęcony w całości świętemu Maksymilianowi

miesięcznik założony przez św. Maksymiliana Marię Kolbego w 1922 r. Obecnie redagowany i wydawany przez Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa. Oprócz nauczania Ojca Świętego i artykułów formacyjnych z zakresu maryjności, w czasopiśmie znaleźć można aktualne zagadnienia z życia Kościoła. Swój kącik w miesięczniku znajdą: członkowie Rycerstwa Niepokalanej, a także małżonkowie, rodzice i młodzież. W każdym numerze intencja modlitwy Rycerstwa Niepokalanej na aktualny miesiąc. Każdy, kto chce złożyć publiczne podziękowanie Bożej Opatrzności czy Matce Bożej lub podzielić się swoimi przeżyciami, może to uczynić pisząc do rubryk: "Listy" lub "Podziękowania". W redagowaniu pisma Ojcowie Franciszkanie kierują się regułą św. Ojca Maksymiliana: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną".

 

Rycerstwo Niepokalanej o swoim założycielu świętym Maksymilianie Kolbe
 

Militia Immaculatae, czyli Rycerstwo Niepokalanej (skrót MI), to ruch maryjno-apostolski, założony z inicjatywy św. Kolbego.

 

Galeria zdjęć z życia świętego

galeria znajdująca się na stronie internetowej www.franciszkanie.pl 

 

 

Życiorys Św. Maksymiliana Kolbe

życiorys publikowany na oficjalnej stronie Watykanu