Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”


Nazwa projektu:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
– projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9: Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4 kwietnia 2014 r.

Całkowity koszt projektu:
1.757.142,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
999.430,60 PLN

Okres realizacji:
2014-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. W ramach projektu zostanie wykonana następująca dokumentacja techniczna:
1) Analiza widokowa mostu na rzece Sole
2) Projekt budowlano-wykonawczy mostu
3)Wykonanie koncepcji wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzennego terenu parku -Park Pojednania Narodów
4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowanie Bulwarów
5) Koncepcja wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta
6) Projekt budowlano-wykonawczy parku na podstawie istniejącej koncepcji – Park Pokoju pomiędzy Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej co pozwoli przygotować zadanie do realizacji i podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.
 


Nazwa projektu:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”
– projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9: Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4 kwietnia 2014 r.

Całkowity koszt projektu:
1.757.142,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
999.430,60 PLN

Okres realizacji:
2014-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. W ramach projektu zostanie wykonana następująca dokumentacja techniczna:
1) Analiza widokowa mostu na rzece Sole
2) Projekt budowlano-wykonawczy mostu
3)Wykonanie koncepcji wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzennego terenu parku -Park Pojednania Narodów
4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowanie Bulwarów
5) Koncepcja wraz z projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta
6) Projekt budowlano-wykonawczy parku na podstawie istniejącej koncepcji – Park Pokoju pomiędzy Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowej dokumentacji projektowo-budowlanej co pozwoli przygotować zadanie do realizacji i podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.