Rok Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu

 

Oświęcim – Miasto Pokoju od wielu lat inicjuje, organizuje czy też wspiera działania stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką szanowania praw człowieka, tolerancji i pokoju. W kalendarzu przedsięwzięć na trwale zapisane zostały wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta Oświęcim, instytucje miejskie czy organizacje pozarządowe.

 

Oświęcim – Miasto Pokoju od wielu lat inicjuje, organizuje czy też wspiera działania stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką szanowania praw człowieka, tolerancji i pokoju. W kalendarzu przedsięwzięć na trwale zapisane zostały wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta Oświęcim, instytucje miejskie czy organizacje pozarządowe.

Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć należy: Life Festival Oświęcim, Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych “Kochać człowieka”, konkurs plastyczny “Darujmy światu pokój”, ekspozycja ważnych dokumentów dla demokracji i pokoju na świecie w Bibliotece Galerii Książki, ogólnopolska konferencja dla młodzieży, studentów i doktorantów „O wolności i prawach człowieka”  oraz wiele innych.

Rok praw człowieka i tolerancji zorientowany będzie przede wszystkim na edukację o prawach i miejscu człowieka w świecie. Jego działania oparte będą na pracy edukacyjnej dotyczącej zarówno trudnej historii jak i problematyki praw człowieka we współczesnym świecie, a skierowanej głównie do młodych, od których tak bardzo zależy przyszłość.


Działania planowane w ramach Roku tolerancji i praw człowieka dadzą możliwość uzupełnienia edukacji o kondycji człowieka we współczesnym świecie, jego praw i obowiązków, z podkreśleniem roli Miasta niosącego przesłanie Orędownika Pokoju.


Zglobalizowany, współczesny świat stawia nas przed nowymi wyzwaniami i problemami, których zasięg przekracza wszystkie granice. Aby im sprostać, musimy podejmować działania pozwalające poznać zależności pomiędzy własnym życiem i życiem innych ludzi w stale zmieniającej się globalnej i wielokulturowej społeczności świata. Nasze działanie ma charakter interdyscyplinarny kształtowany w obszarze edukacji kulturalniej, z której także bierze swój początek edukacja obywatelska, dialog, tolerancja, prawo do życia …,  odzwierciedlające uniwersalne tendencje w obszarze działań na rzecz pokoju i praw człowieka.


Praca z ludźmi  poprzez udział w warsztatach, seminariach, wykładach umożliwi im kształtowanie i rozwijanie zrozumienia, umiejętności i postaw, które poprowadzą ich do przyjęcia odpowiedzialności w stosunku do innych.


Odbiorcami działań będą zarówno ludzie młodzi jak i dorośli gdyż edukacja pokojowa nie ma ograniczenia czasowego. Inicjatorzy zwracają jednak uwagę na to iż istotnym jest prowadzenie działań w tym zakresie wśród mieszkańców miasta Oświęcim, którzy powinni z racji zamieszkania być szczególnie wyczuleni na przejawy łamania praw człowieka.

 

Zobacz plan działań w ramach obchodów Roku Praw Człowieka i Tolerancj w Oświęcimiu.

 

 

 

.