Rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Mieście Oświęcim

Właściwe Urzędy i Instytucje w procesie zakładania firm:

Rejestracja przedsiębiorców

– Osoby fizyczne mieszkające na terenie Oświęcimia, osoby zagraniczne rozpoczynające działalność na terenie Gminy Miasto Oświęcim

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

– Pozostali przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, itp.):

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel 12/6195178, 12/6195223

 

Złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Statystycznej REGON

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

Urząd Statystyczny oddział Chrzanów

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Mieście Oświęcim

Właściwe Urzędy i Instytucje w procesie zakładania firm:

Rejestracja przedsiębiorców

– Osoby fizyczne mieszkające na terenie Oświęcimia, osoby zagraniczne rozpoczynające działalność na terenie Gminy Miasto Oświęcim

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

– Pozostali przedsiębiorcy (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, itp.):

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

tel 12/6195178, 12/6195223

 

Złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Statystycznej REGON

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

Urząd Statystyczny oddział Chrzanów

32-500 Chrzanów, Al. Henryka 2/4,

tel.:32/6232513,  REGON:32/ 623 32 53

 

Urząd Statystyczny Kraków

31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3

tel.:12/415 38 84,  12/3610169, 12/3610171

centrala:12/415 60 11

 

Złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

Urząd Skarbowy

32-600 Oświęcim, ul. Plebańska 2

tel.: 33/8440844,

 

Zgłoszenie płatnika składek ubezpieczenia społecznego

 

Urząd Miasta Oświęcim

32-600 Oświęcim ul. Solskiego 2, pok. 15

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 33/8429315,

 

ZUS Inspektorat Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Chopina 13

tel. 33/8443025,

lub

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

00-608 Warszawa,  al. Niepodległości 190

tel. 22/5926590

 

Założenie konta bankowego

 

Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi poniższych dokumentów:

 

– aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

– zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

– zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

– zezwolenie (koncesja)- o ile prowadzona działalność tego wymaga;

– dowód tożsamości.

 

Dodatkowo konieczne jest wcześniejsze wykonanie pieczątki, stanowiącej wzór stempla firmowego, w celu wypełnienia karty wzorców podpisów.