30.11.2010

Sesja Rady Miasta

W dniu 1 grudnia  2010 r. o godz. 12.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się I sesja Rady Miasta VI kadencji.

W dniu 1 grudnia  2010 r. o godz. 12.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się I sesja Rady Miasta VI kadencji.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Ślubowanie radnych.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
7.Ustalenie maksymalnych składów liczbowych, składów osobowych oraz wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim.
8.Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.
9.Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał na sesję Rady Miasta

Font Resize
Contrast