Działania antysmogowe w Oświęcimiu

Miasto Oświęcim prowadzi wiele działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Oświęcimiu. 

Wszystkie informacje na ten temat dostępne są tutaj: https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ochrona-powietrza/ 

Ponadto, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pod nr tel 33 84 29 182 udzielą zainteresowanym osobom niezbędnych informacji.