Listy stypendiów udzielonych sportowcom przez Miasto Oświęcim w latach 2011-2020

Stypendia sportowe przyznane na 2020 r.:
1. Michał Daszkiewicz – UKP Unia
2. Przemysław Suchański – UKP Unia
3. Kamil Sieradzki – UKP Unia
4. Marta Klimek – UKP Unia
5. Zuzanna Famulok – UKP Unia
6. Jan Więzik – UKP Unia
7. Michał Piela – UKP Unia
8. Filip Płonka – UKH Unia

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2019 r.:
1. Elżbieta Gabryszak – OUKŁ “Molo” Osiek

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2019 r.:
1. Michał Daszkiewicz – UKP “Unia”
2. Marta Klimek – UKP “Unia”
3. Kamil Sieradzki – UKP “Unia”
4. Jan Więzik – UKP “Unia”
5. Arkadiusz Czech – UKP “Unia”
6. Kacper Brączek – UKP “Unia”
7. Mateusz Krupa – UKP “Unia”
8. Oskar Blachura – UKP “Unia”
9. Dawid Szczygieł – UKP “Unia”

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2018 r.:

1. Elżbieta Gabryszak – OUKŁ “Molo” Osiek
2. Magdalena Zawadzka – OUKŁ “Molo” Osiek

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2018 r.:

1. Mikołaj Kozieł – UKP “Unia”
2. Michał Daszkiewicz – UKP “Unia”
3. Katarzyna Kołodziej – UKP “Unia”
4. Marta Klimek – UKP “Unia”
5. Bruno Gałuszka – UKP “Unia”
6. Marcin Malarz – UKP “Unia”
7. Dawid Danikiewicz – UKP “Unia”
8. Jan Więzik – UKP “Unia”

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2017 r.:
1. Katarzyna Kołodziej – UKP “Unia” – 400,00 zł x 6 miesięcy
2. Mikołaj Kozieł – UKP “Unia” – 375,00 zł x 6 miesięcy
3. Elżbieta Gabryszak – UKŁ “Molo”- 375,00 zł x 6 miesięcy
4. Bruno Gałuszka – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
5. Oskar Blachura – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
6. Tomasz Michałowski – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
7. Marta Klimek – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
8. Michał Daszkiewicz – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
9. Magdalena Zawadzka – UKŁ “Molo” – 100,00 zł x 6 miesięcy
10. Andrzej Michalczyk – UKP “Unia” – 100,00 zł x 6 miesięcy

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2017 r.:
1. Katarzyna Kołodziej – UKP “Unia” – 400,00 zł x 6 miesięcy
2. Mikołaj Kozieł – UKP “Unia” – 375,00 zł x 6 miesięcy
3. Elżbieta Gabryszak – UKŁ “Molo”- 375,00 zł x 6 miesięcy
4. Bruno Gałuszka – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
5. Oskar Blachura – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
6. Tomasz Michałowski – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
7. Marta Klimek – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
8. Michał Daszkiewicz – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy
9. Magdalena Zawadzka – UKŁ “Molo” – 100,00 zł x 6 miesięcy
10. Andrzej Michalczyk – UKP “Unia” – 100,00 zł x 6 miesięcy

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2017 r.:
1. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” – 275,00 zł x 6 miesięcy
2. Katarzyna Kołodziej – UKP “Unia” – 200,00 zł x 6 miesięcy
3. Mikołaj Kozieł – UKP “Unia” – 650,00 zł x 6 miesięcy
4. Andrzej Michalczyk – UKP “Unia” – 125,00 zł x 6 miesięcy

Stypendia sportowe przyznane na na II półrocze 2016:
1. Katarzyna Kołodziej – UKP “Unia” – 475,00 zł x 6 miesięcy
2. Alina Zawisza – UKP “Unia” – 250,00 zł x 6 miesięcy
3. Aleksandra Szuster – UKP “Unia” – 150,00 zł x 6 miesięcy
4. Andrzej Michalczyk – UKP “Unia – 150,00 zł x 6 miesięcy

Stypendia sportowe przyznane na na I półrocze 2016 (I część):
1. Wojciech Wojdak – UKP “Unia” – 1.863 zł x 12 miesięcy
2. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” – 313 zł x 12 miesięcy
3. Dominika Adamiec – UKP “Unia – 175 zł x 12 miesięcy
4. Andrzej Michalczyk – UKP “Unia”- 150 zł x 6 miesięcy
5. Olimpia Prochownik – UKP “Unia” – 125 zł x 12 miesięcy

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2015 r.
1. Wojciech Wojdak – UKP “Unia” – 1.229,50 zł
2. Joanna Szczepanik – UKP “Unia” – 602,90 zł
3. Joanna Strzelecka – UKHK “Unia” – 472,90 zł
4. Kamila Wieczorek – UKHK “Unia” – 472,90 zł
5. Sylwia Bielas – UKHK “Unia” – 378,30 zł
6. Małgorzata Gałuszka – UKHK “Unia” – 378,30 zł
7. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” – 236,50 zł
8. Kamil Dymowski – UKŁF “Unia” – 224,60 zł
9. Arkadiusz Topolski – UKP “Unia” – 212,80 zł

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2015 r.
1. Wojciech Wojdak – UKP “Unia” – 1.507,00 zł
2. Joanna Janiczek – UKP “Unia” – 660,00 zł
3. Kamila Kunka – UKP “Unia” – 565,00 zł
4. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” – 534,00 zł
5. Olimpia Prochownik – UKP “Unia” – 345,00 zł
6. Joanna Szczepanik – UKP “Unia” – 283,00 zł
7. Wojciech Ulatowski – UKP “Unia – 251,00 zł
8. Anna Siedlecka – UKŁF “Unia” – 63,00 zł

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2014 r.
1. Wojciech Wojdak – UKP “Unia” – 1 206,40 zł
2. Joanna Janiczek – UKP “Unia” – 644,80 zł
3. Kamila Kunka – UKP “Unia” – 426,30 zł
4. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” – 414,40 zł
5. Olimpia Prochownik – UKP “Unia” – 384,60 zł
6. Magdalena Klatka – UKŁF “Unia” – 364,30 zł
7. Radosław Chruściński – UKŁF “Unia – 364,30 zł
8. Dominika Adamiec – UKP “Unia” – 361,00 zł

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2014 r.
1.Joanna Szczepanik – UKP “Unia” – 605,60 zł
2.Magdalena Klatka- UKŁF “Unia” – 581,40 zł
3.Radosław Chruściński- UKŁF “Unia” – 581,40 zł
4.Olimpia Prochownik – UKP “Unia” – 411,80 zł
5.Konrad Seremet – UKP “Unia” – 339,20 zł
6.Michał Bucki – LC Spartans – 339,20 zł
7.Jarosław Świerkot – LC Spartans – 339,20 zł
8.Dawid Zając – LC Spartans – 339,20 zł
9.Dominika Adamiec – UKP “Unia” – 314,90 zł
10.Kamila Kunka- UKP “Unia” – 314,90 zł

Stypendia sportowe przyznane na II półrocze 2013 r.
1. Katarzyna Górniak – UKP “Unia” na m-c 628,00 zł
2. Magdalena Klatka – UKŁF “Unia” na m-c 559,00 zł
3. Radosław Chruściński – UKŁF “Unia” na m-c 559,00 zł
4. Joanna Szczepanik – UKP “Unia” na m-c 442,00 zł
5. Kamila Wieczorek – UKHK “Unia” na m-c 372,00 zł
6. Katarzyna Frąckowiak – UKHK “Unia” na m-c 372,00 zł
7. Sylwia Bielas UKHK – “Unia” na m-c 372,00 zł
8. Kamila Kunka UKP – “Unia” na m-c 303,00 zł
9. Kamil Dymowski – UKŁF “Unia” na m-c 279,00 zł
10. Wiktoria Musioł – UKP “Unia” na m-c 279,00 zł

Stypendia sportowe przyznane na I półrocze 2013:

1. Katarzyna Górniak – UKP “Unia” na m-c 910,00 zł
2. Joanna Janiczek – UKP “Unia” na m-c 715,00 zł
3. Radosław Chruściński – UKŁF “Unia” na m-c 500,00 zł
4. Magdalena Klatka – UKŁF “Unia” na m-c 500,00 zł
5. Kamila Kunka – UKP “Unia” na m-c 440,00 zł
6. Marlena Dudek – UKP “Unia” na m-c 360,00 zł
7. Konrad Seremet – UKP “Unia” na m-c 300,00 zł
8. Marcelina Gruca – UKP “Unia” na m-c 220,00 zł
9. Wojciech Ulatowski – UKP “Unia” na m-c 220,00 zł

Stypendia sportowe przyznane w 2012 roku:
1. Magdalena Klatka UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 721,00 zł
2. Radosław Chruściński UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 721,00 zł
3. Małgorzta Gałuszka UKHK “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 536,00 zł
4. Katarzyna Frąckowiak UKHK “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 536,00 zł
5. Magdalena Nowacka UKHK “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 536,00 zł
6. Sylwia Bielas UKHK “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 469,00 zł
7. Sebastian Lofek UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 469,00 zł
8. Kamil Białas UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 419,00 zł
9. Kamil Dymowski UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 385,00 zł
10. Krystian Klimczak UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 301,00 zł

Stypendia sportowe przyznane w 2011 roku:
1. Paulina Sikora UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 1645,00 zł
2. Katarzyna Górniak UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 1 575,00 zł
3. Aleksandra Nitka UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 1 295,00 zł
4. Magdalena Klatka UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 787,50 zł
5. Kamil Białas UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 700,00 zł
6. Radosław Chruściński UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 647,50 zł
7. Kacper Pełczyński UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 542,50 zł
8. Mateusz Czarnota UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 507,50 zł
9. Marta Korzeniowska UKP “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 455,00 zł
10. Aneta Michałek UKŁF “Unia Oświęcim” – kwota za m-c 350,00 zł