Straż Miejska informuje …

Jednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej, wynikającym z ustawy o strażach gminnych jest – (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń … (…)
Dlatego, w tym miejscu znajdą Państwo informacje, które naszym zdaniem będą ciekawe i ważne dla realizacji tego zadania. Będą to jednak informacje inne niż te publikowane w zakładkach „Straż Miejska radzi ….” i „Straż Miejska interweniuje …”

Jednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej, wynikającym z ustawy o strażach gminnych jest – (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń … (…)
Dlatego, w tym miejscu znajdą Państwo informacje, które naszym zdaniem będą ciekawe i ważne dla realizacji tego zadania. Będą to jednak informacje inne niż te publikowane w zakładkach „Straż Miejska radzi ….” i „Straż Miejska interweniuje …”