Straż Miejska radzi

Dlaczego "Straż Miejska radzi … " ?

 

Powodów może być co najmniej kilka. Najważniejszym z nich jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, a dokładniej art.11 ust.1 Pkt. 8, który stwierdza :

 (…) Do zadań straży należy w szczególności – informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi (…)

Dysponujemy wiedzą, która pozwala na takie działanie, chcemy się nią z Państwem dzielić, stąd pomysł by dział „Straż Miejska radzi …” był jednym z pierwszych na naszej stronie.

 Bezpieczne otoczenie, bezpieczne sposoby zachowań to bardzo ważne elementy życia codziennego, dzięki nim czujemy się lepiej, spokojniej, bardziej komfortowo. 

 Interwencja Policji czy Straży Miejskiej to ostateczność, Sami możemy wpływać na własne poczucie bezpieczeństwa, sami możemy kreować rzeczywistość wokół Nas.

Dlaczego "Straż Miejska radzi … " ?

 

Powodów może być co najmniej kilka. Najważniejszym z nich jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, a dokładniej art.11 ust.1 Pkt. 8, który stwierdza :

 (…) Do zadań straży należy w szczególności – informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi (…)

Dysponujemy wiedzą, która pozwala na takie działanie, chcemy się nią z Państwem dzielić, stąd pomysł by dział „Straż Miejska radzi …” był jednym z pierwszych na naszej stronie.

 Bezpieczne otoczenie, bezpieczne sposoby zachowań to bardzo ważne elementy życia codziennego, dzięki nim czujemy się lepiej, spokojniej, bardziej komfortowo. 

 Interwencja Policji czy Straży Miejskiej to ostateczność, Sami możemy wpływać na własne poczucie bezpieczeństwa, sami możemy kreować rzeczywistość wokół Nas.

 Będziemy się starać, by raz w tygodniu, pojawiła się w tym miejscu porada, która będzie mogła pomóc w bezpiecznym, spokojnym korzystaniu z życia.