02.12.2011

Stypendia dla najlepszych sportowców

Do 10 grudnia br. można składać wnioski o uzyskanie stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia zostaną przyznane tylko 10 najlepszym sportowcom na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca przyszłego roku. 
 

Do 10 grudnia br. można składać wnioski o uzyskanie stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia zostaną przyznane tylko 10 najlepszym sportowcom na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca przyszłego roku. 
 

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych…” :
– wniosek o stypendium może złożyć macierzysty klub sportowy lub zawodnik niezrzeszony, ubiegający się o stypendium, 
– stypendia mogą być przyznawane zawodnikom klubów sportowych mających swą siedzibę
na terenie miasta Oświęcimia oraz zawodnikom niezrzeszonym, zamieszkałym na terenie
miasta Oświęcimia i reprezentujących Miasto Oświęcim, posiadającym licencję zawodnika
i nieposiadającym licencji zawodnika.
– podstawą przyznania stypendium jest udział w krajowym lub międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku, a w szczególności:
a) zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach Polski,
b) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
c) zakwalifikowanie do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,
d) zakwalifikowanie do udziału w igrzyskach olimpijskich,
e) zajęcie medalowego miejsca winnych międzynarodowych zawodach sportowych,
w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.
Warunki te stosuje się odpowiednio do najlepszych zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych.

Wniosek o stypendium kieruje się do Prezydenta Miasta Oświęcim składając go osobiście na Dzienniku Podawczym (pok. nr 1) lub przesyłając pocztą do  Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. 

 

Pełny Regulamin przyznawania stypendiów sportowych wraz z wzorami formularzy: wniosku, umowy, raportu znajduje się w zakładce "sport/stypendia sportowe" w lewym menu strony. 

 

Font Resize
Contrast