ul. Koszykowa

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
31 marca 2022 r.

Kwota dofinansowania według promesy:
do 2.355.700,42 zł

Całkowita wartość inwestycji:
3.279.684,65 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę ul. Koszykowej o długości ok. 470 m oraz przebudowę łącznika do ul. Zwycięstwa o długości ok. 240 m. Inwestycja polega na rozbudowie dróg, budowie poboczy, przebudowie skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, odwodnieniu jezdni i chodnika, przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia.