ul. Krasińskiego

 

Nazwa projektu:
Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania promesy:
6 grudnia 2022 r.

Kwota dofinansowania według promesy:
do 4.724.350,00

Planowana całkowita wartość inwestycji:
7.023.216,76

Opis projektu:
Projekt obejmuje budowę odcinka drogi od km 0+550,00 w kierunku zachodnim do ul. Fryderyka Chopina wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Szpitalną i ul. Wysokie Brzegi. W ramach projektu zostanie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa oraz sieć infrastruktury technicznej: oświetleniowej i kanalizacji deszczowej.