Biuro Audytu Wewnętrzenego — BAW

Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy:

1) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego ,
2) przeprowadzanie zadań zapewniających oraz czynności doradczych,
3) monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z audytów,
4) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
5) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu za dany rok,
6) dokumentowanie czynności audytowych,
7) prowadzenie programu poprawy i zapewnienia jakości audytu,
8) koordynowanie kontroli zarządczej.