Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli (A2C) oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i
usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu
urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych.

W urzędzie będzie można potwierdzić profil zaufany, przygotowany zostanie specjalny moduł gospodarki odpadami komunalnymi, aby mieszkańcy mogli płacić za odpady z poziomu strony internetowej, a także by otrzymywali sms-owe bądź mailowe informacje o terminach płatności opłat czy podatków, czy mogli wyjaśnić swoje sprawy w tej kwestii bez konieczności przychodzenia do urzędu. To ostatnie będzie możliwe wyłącznie dla osób, które zadeklarują chęć takiego sposobu komunikacji z Urzędem i podadzą numer telefonu lub adres mailowy. Pojawi się też możliwość przesyłania sms-owych informacji o zagrożeniach czy ważnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

Łączne koszty realizacji tej inwestycji wynoszą: 1.065.505,95 PLN, a uzyskane przez Miasto dofinansowanie środkami EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego(2014 – 2020): 798.206,93 PLN.