Hala sportowa

Nazwa projektu:

„Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”
 
Beneficjent:
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12 październik 2016 r.
 
Całkowita wartość projektu:
zgodnie z umową o dofinansowanie: 11.977.453,00 PLN
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 13.566.617,19 PLN
 
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
2.500.000,00 PLN
 
Okres realizacji:
2016 – 2018
 
Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę hali sportowej przylegającej do istniejącej sali gimnastycznej ZS nr 1 z miejscami dla widowni na ok. 400 osób, parking podziemny, miejsca postojowe na zewnątrz. Obok hali zlokalizowane będzie boisko z bieżnią do rozgrywania konkurencji skok w dal oraz plac zabaw. Powstaną nowe zjazdy i wjazdy oraz oświetlenie.
 
Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia bazy dydaktycznej dla prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz poszerzenia bazy sportowej dla sportowców oraz mieszkańców.