Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. “Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” wraz z załącznikami

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28 września do dnia 21 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025” wraz z załącznikami.

 

 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę zapisów projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”, a także wyrażenie opinii propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się:
• 4 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki o godzinie 16;
• 11 października br. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu o godzinie 16.

b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,

c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28, wysyłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl lub przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej tut. Urzędu Miasta www.um.oswiecim.pl w zakładce „Rewitalizacja” i w Biuletynie Informacji Publicznej.