Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowego obszaru rewitalizacyjnego

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wyznaczono kolejny, czwarty obszar rewitalizacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 do dnia 30 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. ww. obszaru.

 

 

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) ankieta elektroniczna, która dostępna będzie na stronie Urzędu Miasta Oświęcim,
b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28,
c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na adres e-mail: brm@um.oswiecim.pl