Konsultacje nowego obszaru rewitalizacyjnego


 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025 wyznaczono kolejny, czwarty obszar rewitalizacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż od 1 do 30 grudnia br. prowadzone są konsultacje społeczne dot. ww. obszaru.

 

 

Poniżej umieszczony link przekierowuje do strony Partnera w opracowaniu LPR – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER – gdzie dostępna jest ankieta przy pomocy której mogą Państwo wyrazić swoją opinię.

Ankieta w wersji elektronicznej

Ankieta do pobrania w formacie PDF: Ankieta Tereny Pokolejowe

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
a) ankieta elektroniczna, która dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Oświęcim,
b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany jest w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28,
c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany jest w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na adres e-mail: brm@um.oswiecim.pl

 

Przy opracowaniu opisu historycznego obszarów wykorzystano:
– Kroniki Oświęcimia cz III i IV lata 1772 – 2003.