Konsultacje społeczne dotyczące obszarów rewitalizacji

 

Urząd Miasta Oświęcim przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat obszarów planowanych do rewitalizacji: obszar Chemików, obszar Stare Miasto, obszar Kamieniec – Pileckiego. Opinię na temat wyznaczonych obszarów mogą Państwo wyrazić w dniach od 15 października do 5 listopada br.

 

Poniżej umieszczony link przekierowuje do strony Partnera w opracowaniu LPR- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER – gdzie dostępna jest ankieta przy pomocy, której mogą Państwo wyrazić swoją opinię.

Ankieta w wersji elektronicznej

Ankiety dla poszczególnych obszarów można również pobrać w formacie PDF, wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim. Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z opisem zamieszczonym w wersji elektronicznej ankiety.
obszar Chemików
obszar Stare Miasto
obszar Kamieniec – Pileckiego

 

Przy opracowaniu opisu historycznego obszarów wykorzystano:
– Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu PRO MEMORIA 11 i 12,
– Kroniki Zamkowe OSVIECIMENSIS,
– Kroniki Oświęcimia cz III i IV lata 1772 – 2003.