Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”. Opinie na temat projektu dokumentu mogą Państwo wyrazić w dniach od 28 września do dnia 21 października br.

 

 

 

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

a) dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, przedstawiające projekt dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025”. Spotkania odbędą się:
• 4 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki o godzinie 16.00;
• 11 października br. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu o godzinie 16.00.

b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany jest w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,

c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez:
• elektroniczny formularz dostępny pod linkiem: http://deltapartner.pl/konsultacje/oswiecim/
• wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28,
 • wysyłanie formularza (do pobrania poniżej) na e-mail: brm@um.oswiecim.pl.
 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oswiecim Na Lata 2015 2025 Projekt

Formularz Uwag.pdf

Formularz Uwag.doc