Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim.
Opinie na temat projektu uchwały i wyznaczonych obszarów mogą Państwo wyrazić w dniach od 18 stycznia do 9 lutego br.

 

 

 

W ramach konsultacji dnia 2 lutego br. o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Galeria Książki, w auli św. Wawrzyńca odbędzie się spotkanie otwarte. Jego celem jest przedstawienie mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji oraz omówienie i skonsultowanie proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenie opinii, propozycji i uwag.

Ponadto opinie będą zbierane w postaci uwag ustnych oraz w postaci papierowej lub elektronicznie przez wypełnienie formularza (do pobrania: .doc, .pdf) w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój nr 27, 28 lub wysłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl.

Projekt Uchwały

Zalacznik Nr1 Obszar Chemików

Zalacznik Nr2 Obszar Stare Miasto

Zalacznik Nr3 Obszar Kamieniec Pileckiego

Zalacznik Nr4 Obszar Tereny Pokolejowe