Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)

Nazwa projektu:

„Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)” – projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3: Rozwój Infrastruktury Turystycznej, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu

Schemat A: 

Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Beneficjent:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Partner Projektu:

Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 sierpnia 2009 r.

 
Całkowita wartość projektu dla Miasta Oświęcim: 142 167,52  PLN

Okres realizacji: 2009 – 2011

 

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– zaaranżowanie wnętrza jednostki IT zlokalizowanej w Oswięcimiu (32-603) przy ul. Leszczyńskiej 5;

– wyposażenie jednostki IT w meble i elementy aranżacyjne;

– wyposażenie jednostki IT w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami, w kserokopiarkę, w sprzęt audiowizualny, telewizyjny i telekomunikacyjny;

– wykonanie oznakowania jednostki IT znakami typu D-34;

– montaż całodobowego infokiosku zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1;

– nadzory (autorski, inwestorski);

– promocja projektu.

 

 

W wyniku realizacji projektu powstanie ujednolicona pod wzgledem standardów jednostka IT. Na sieci takich punktów IT będzie się opierać i rozwijać MSIT.  Punkt Informacji Turystycznej w Oświęcimiu będzie miejscem przyjaznym turyście, dostępnym również dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającym pozyskanie informacji na temat atrakcji turystycznych, miejsc noclegowych i lokali gastronomicznych. Turysta uzyska adekwatne materiały promocyjne oraz będzie mógł skorzystać z bazy danych z systemu elektronicznego MSIT.
Budynek zostanie wyposażony zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi dla jednostek 4-gwiazdkowych.