Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu – nowe autobusy dla MZK

 

Nazwa projektu: Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu – projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu,

Schemat A: Transport miejski.
 

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 sierpnia 2010r.
 

Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 623 465,00 PLN
 

Okres realizacji: 2010 – 2012
 

Charakterystyka projektu:

W ramach niniejszego projektu zostanie zakupionych 9 sztuk autobusów niskopodłogowych:
– 5 sztuk większych klasy MIDI,
– 4 sztuki mniejszych klasy MINI.
Dostawa autobusów planowana jest w 2011 roku w czterech transzach:
– I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI,
– II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI,
– III transza: 2 autobusy MIDI,
– IV transza: 2 autobusy MINI.

Jeden autobus klasy MIDI oraz jeden autobus klasy MINI będą posiadać dodatkowo bramki do liczenia potoków pasażerskich. Autobusy będą wyposażone w monitoring oraz klimatyzację całego pojazdu.