Ochrona powietrza – Uchwały

Uchwała antysmogowa województwa małopolskiego

Uchwała Nr XLV/622/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dotacje w mieszkalnictwie jednorodzinnym:

Dotacje w mieszkalnictwie wielorodzinnym:

Dotacje do budowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych:

Dotacje pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne: