Park&Ride

 
 
 
 
 
 
Nazwa projektu:
„Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” 
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa , Działanie 7.2. Transport kolejowy,
Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr
 
Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
21 grudnia 2017 r.
 
Całkowita wartość projektu:
16.823.529 PLN
 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
14.299.999,47 PLN
 
Okres realizacji:
2017-2019
 
Charakterystyka i cel projektu:
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie wielopoziomowego parkingu typu Park&Ride, w miejscu byłego hotelu Glob. Parking będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne, w ramach których powstaną stanowiska postojowe dla 300 samochodów. W ramach parkingu powstanie także 59 stanowisk dla rowerów, skuterów i motocykli. Parking rozwiązany będzie w układzie „split levels”, z jednokierunkowym ruchem pojazdów i systemem dwóch podwójnych pochylni – do jazdy w górę i do jazdy w dół. Zaplanowano również sanitariaty, pomieszczenia obsługi parkingu wraz z częścią socjalną i sanitarną oraz pomieszczenia techniczne, takie jak serwerownia i pomieszczenie akumulatorów fv. W ramach projektu zostanie przebudowana ul. Powstańców Śląskich w celu umożliwienia dojazdu do nowopowstałego obiektu.
 
Efektem przeprowadzonych prac będzie stworzenie nowej infrastruktury o charakterze węzła przesiadkowego, która będzie służyła mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Poprawie ulegnie także estetyka okolicy dworca kolejowego.