Przebudowa hotelu olimpijskiego

 

Nazwa projektu:   „Przebudowa hotelu „Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I” – projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3: Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1: Rozwój Infrastruktury Turystycznej, 

Schemat A:   Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych  
 

Beneficjent: Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lipca 2010 r.   

Całkowity koszt projektu:5.035.962,27 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.000.000 PLN

 

Okres realizacji:  2010 – 2012 

 

Charakterystyka projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– przebudowę i modernizację układu funkcjonalno-użytkowego budynku
– naprawę elementów konstrukcyjnych (fundamentów, schodów, ścian zewnętrznych, stropów, dachu, pokrycia dachowego, kominów)
– termomodernizację budynku z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, okładzin elewacyjnych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
– wymianę elementów wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprzętu i wyposażenia
– wymianę instalacji technologicznych i użytkowych (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z wymiennikownią, zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej wspomaganej układem solarnym, instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne i teletechniczne, wentylacja mechaniczna pomieszczeń, itp)
– instalację układu solarnego,
– przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej
– nadzory (autorski, inwestorski branży elektrycznej)
– promocję projektu
W wyniku realizacji projektu powstanie jeden, zmodernizowany obiekt hotelarski oferujący noclegi dla około 40 osób w pokojach 1 i 2 -osobowych.
Obiekt będzie uwzględniał potrzeby osób niepełnosprawnych zapewniając dostępność za pomocą podjazdów, bezprogowych wejść do budynku oraz odpowiednio dostosowanych dźwigów.
 Budynek zostanie wyposażony zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi dla hoteli 3-gwiazdkowych.