Terminy dyżurów Radnych Rady Miasta oraz terminy spotkań i zakresy kompetencji poszczególnych Komisji Rady Miasta.

Rada Miasta Oświęcim
VIII kadencji

Stałe dyżury Radnych Rady Miasta Oświęcim:

Przewodniczący Rady Miasta – wtorek, godzina 16:00 – 17:00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – poniedziałek, godzina 12.00 do 13.00

Radni Rady Miasta – środa, godzina 13:00 – 15:00 (z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca kiedy odbywa się sesja Rady Miasta Oświęcim)

 

Terminy dyżurów Radnych Rady Miasta:

07.02.2024 r. – godz. 1300 – 1500 Jakub Przewoźnik – Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

14.02.2024 r. – godz. 1300 – 1500Jacek Stoch – Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

21.02.2024 r. – godz. 1300 – 1500 Agnieszka Tobiczyk – Członkini Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

06.03.2024 r. – godz. 1300 – 1500Paweł Warchoł – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

13.03.2024 r. – godz. 1300 – 1500Jan Adamaszek – Członek Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

20.03.2024 r. – godz. 1300 – 1500Marta Babiuch – Członkini Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

03.04.2024 r. – godz. 1300 – 1500Stanisław Biernat – Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

10.04.2024 r. – godz. 1300 – 1500Michał Chrzan – Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

17.04.2024 r. – godz. 1300 – 1500Krystyna Dąbrowska – Członkini Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej oraz Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

 

 

Terminy spotkań stałych i kompetencje Komisji Rady Miasta:


Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

2 i 4 wtorek miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:

sprawy budżetu miasta,

programów gospodarczych miasta,

planów finansowych związanych z programem gospodarczym,

planów zagospodarowania przestrzennego,

opłat i podatków.

Skład komisji:

Michał Homa – Przewodniczący Komisji

Stanisław Biernat – Członek Komisji

Marta Babiuch – Członkini Komisji

Michał Chrzan – Członek Komisji

Ireneusz Góralczyk – Członek Komisji

Tadeusz Hoła – Członek Komisji

Agnieszka Komendera – Członkini Komisji

Krzysztof Kuczek – Członek Komisji

Waldemar Łoziński – Członek Komisji

Zygmunt Osoba – Członek Komisji

Agnieszka Tobiczyk – Członkini Komisji

Jakub Przewoźnik – Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2 środa miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:

skargi na działanie prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,

wnioski składane przez obywateli składane w trybie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

petycje składane w trybie ustawy o petycjach.

Skład komisji:

Paweł Warchoł – Przewodnicząca Komisji

Bożena Godawa  – Członkini Komisji

Michał Homa – Członek Komisji

 
 
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
1 i 3 czwartek miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:


sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków opiekuńczych i żłobków,

ochrony zdrowia,

ochrony środowiska naturalnego.

Skład komisji:

Andrzej Jakubowski – Przewodniczący Komisji

Krystyna Dąbrowska – Członkini Komisji

Elżbieta Kos – Członkini Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
1 i 3 wtorek miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:


sprawy oświaty, szkolnictwa, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

kultury, bibliotek, placówek upowszechniania kultury,

kultury fizycznej i turystyki, rekreacji,

placówek i obiektów.

Skład komisji:

Jacek Stoch – Przewodniczący Komisji

Jan Adamaszek – Członek Komisji

Marta Babiuch – Członkini Komisji

Stanisław Biernat – Członek Komisji

Waldemar Łoziński – Członek Komisji

Mariola Madej – Członkini Komisji

Zygmunt Osoba – Członek Komisji

Jakub Przewoźnik – Członek Komisji

Agnieszka Tobiczyk – Członkini Komisji

Paweł Warchoł – Członek Komisji

 

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2 i 4 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:


sprawy porządku publicznego,

przepisów miejskich,

ochrony przeciwpożarowej, klęsk żywiołowych i obrony cywilnej,

opracowywania, aktualizacji i wyjaśniania przepisów statutu.

Skład komisji:

Agnieszka Komendera – Przewodniczący Komisji

Jan Adamaszek – Członek Komisji

Michał Chrzan – Członek Komisji

Bożena Godawa – Członkini Komisji

Piotr Hertig – Członek Komisji

Tadeusz Hoła – Członek Komisji

 

 

Komisja Rewizyjna
1 i 3 poniedziałek miesiąca (godzina 15:30)

Zakres kompetencji komisji:


sprawy realizacji obowiązków kontrolnych Rady nad działalnością Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,

wydawanie opinii w sprawach określonych przepisami ustaw i statutu,

opiniowanie wykonanie budżetu miasta i wnioskowania do Rady Miasta o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.

Skład komisji:

Elżbieta Kos  – Przewodnicząca Komisji

Jan Adamaszek  – Członek Komisji

Andrzej Jakubowski – Członek Komisji

Krzysztof Kuczek – Członek Komisji

Mariola Madej – Członkini Komisji

Jacek Stoch – Członek Komisji