Rewitalizacja Miast – nabór wnioskow

Rewitalizacja Miast

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 31 marca do 1 czerwca 2017 roku.

Środki w ramach działania przeznaczone są na realizację wcześniej przygotowanych programów rewitalizacji. Wnioski mogą składać zarówno instytucje kultury, szkoły, kościoły i organizacje pozarządowe jak i spółdzielnie mieszkaniowe, Lasy Państwowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy i administracja rządowa. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się tylko projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zamieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej funduszy europejskich w Małopolsce

Ponadto wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl