Termomodernizacja obiektów oświatowych

Nazwa projektu:
„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”
– projekt współfinansowany w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent:
Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
05.09.2011r.

Całkowity koszt projektu:
6.218.524,42 PLN

Kwota dotacji :
1.777.341,64 PLN

Okres realizacji:
2011-2013

Charakterystyka projektu:
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia w:
– Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Królowej Jadwigi 12,
– Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Śniadeckiego 26,
– Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kalicińskiego 5,
– Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Budowlanych 68,
– Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Słowackiego 2a,
– Miejskim Gimnazjum nr 2 przy ul. Olszewskiego 2a,
– Miejskim Gimnazjum nr 3 przy ul. Krasickiego 16,
– Miejskim Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyzwolenia 3,
– Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słowackiego 41,
– Przedszkolu nr 16 przy ul. Pilata 1

Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i stropów oraz wymianę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w obiektach: SP nr 4, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 11, ZS nr 1, MG nr 2, MG nr 4 i Przedszkole nr 16. Dodatkowo planuje się modernizację węzłów cieplnych w SP nr 1 i MG nr 3.