Dotacje 2018

Dotacje Miasta Oświęcim przyznawane są w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz w ramach tzw. “małych grantów”, procedury pozakonkursowej.
Konkurs ogłaszany jest w IV kwartale roku poprzedzającego rok, w którym mają zostać przekazane środki na realizację zadań. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są także w pozostałych kwartałach danego roku, o ile są dostępne środki finansowe.

ROK 2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2018

Oferta realizacji zadania

Aktualizacja merytoryczno-finansowa oferty

Sprawozdanie z realizacji zadania

Wykaz przyznanych dotacji