Okręgi, obwody, kandydaci

MIASTO OŚWIĘCIM

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na terenie Miasta Oświęcim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta dot. okręgów wyborczych na terenie Miasta Oświęcim

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Oświęcim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Oświęcim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborców do Rady Powiatu

Uchwała Nr 6 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oświęcimiu.

SEJMIK WOJEWÓDZKI

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.