Obchody 75. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz – Birkenau i miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich

kiedy: 26 stycznia 2020 - 27 stycznia 2020

Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut

zaprasza do udziału w obchodach

75. ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

program obchodów:

26.01.2020 (niedziela)
godz. 16.00 – koncert okolicznościowy w Oświęcimskim Centrum Kultury – sala widowiskowa (wstęp za zaproszeniami)

27.01.2020 (poniedziałek)
godz. 11.00 – uroczystość główna dotycząca rocznicy oswobodzenia miasta Oświęcim przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

W ramach miejskich obchodów w godzinach od 9.00 do 10.30 w miejscach pamięci w Oświęcimiu zostanie oddany hołd:

– ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz – pomnik z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego)

– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz – pomnik z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików)

– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej – obelisk (Oświęcim ul. Chemików)

– oświęcimskim Żydom – Cmentarz Żydowski (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej – pomnik Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej – Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach – tablica upamiętniająca brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej – tablice pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego)

– więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej – pomnik przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz obelisk Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rtm W. Pileckiego)

Kontakt:
Urząd Miasta Oświęcim – Wydział Promocji Miasta 33 842 91 47, pm@um.oswiecim.pl