Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 4 grudnia 2019

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Opracowanie stanowiska do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 r.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja