Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

kiedy: 26 maja 2020

w godzinach - 15:30 - 18:00

gdzie: Sala Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2019 roku.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja