Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 23 lutego 2021

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: sala nr 15 UM Oświęcim, ul. Zaborska 2

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 1530 w sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja