Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 8 czerwca 2021

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Sala Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1530 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza Sprawozdania z realizacji ,,Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020” za 2020 r.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja