Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 24 maja 2022

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 15.30sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2022 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja