Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 21 października 2020

w godzinach - 15:00 - 17:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. o godz. 15:00 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.