Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 26 stycznia 2022

w godzinach - 13:15 - 14:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 13:15 sali Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.