Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 16 kwietnia 2019

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: sala nr 15 UM Oświęcim, ul. Zaborska 2

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1530 sali nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Spotkanie z Prezydentem Miasta w sprawie omówienia kwestii dotyczącej podwyżek wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich i Urzędu Miasta.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja
Koszt