Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 21 maja 2019

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

Lokalizacja