Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 22 września 2020

w godzinach - 15:30 - 17:30

gdzie: Sala Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2.   Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r. – w zakresie właściwości Komisji.
  3.   Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  4.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja