Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 20 października 2020

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Sala Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1530 Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja