Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Budynek Urzędu Miasta

kiedy: 27 maja 2024

w godzinach - 15:30 - 18:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie miasta Oświęcim w sezonie zimowym 2023/2024.

  4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim za rok 2023 – opracowanie stanowiska.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja