Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 27 maja 2019

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 15.30 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja