Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 25 maja 2020

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.30 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2019 rok w zakresie działania Komisji.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja