Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 23 maja 2022

w godzinach - 15:30 - 18:00

gdzie: Biuro Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2022 r.

  4. Informacja o przebiegu akcji zimowej na terenie miasta Oświęcim w sezonie zimowym 2021/2022.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja