Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 17 czerwca 2019

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie planu kontroli na II półrocze 2019 r.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja