Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 20 stycznia 2020

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Biuro Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.

  3. Kontrola wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych na remont Środowiskowego Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu w latach 2018-2019.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lokalizacja