Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 1 marca 2021

w godzinach - 15:30 - 17:00

gdzie: Sala Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 15:40 sali Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2020 r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja